Nội dung Workshop “Chiến lược đấu thầu hiệu quả cho quảng cáo xuyên biên giới”

iMedia chia sẻ tài liệu hướng dẫn của Facebook ( tài liệu chỉ dành cho đối tác Cấp cao của Facebook)

Workshop “ Chiến lược đấu thầu hiệu quả cho quảng cáo xuyên biên giới” được tổ chức tại Hà Nội và Hồ Chí Minh dành riêng cho khách hàng của iMedia với sự tham dự của Đại diệnđến từ Facebook Ms Ruby Nguyễn. Đây là sự kiện đầu tiên trong chuỗi kế hoạch đào tạo cao cấp iMedia sẽ tiến hành trong thời gian sắp tới dành cho khách hàng của chúng tôi.

Trong thời gian cuối năm các nhà Quảng cáo luôn tìm cách vượt lên đối thủ bằng cách hiển thị quảng cáo nhanh và nhiều nhất với khách hàng mục tiêu. Hướng dẫn từ Facebook sẽ giúp các nhà Quảng cáo thiết lập chiến dịch thành công, bao gồm tối đa hoá giá trị từ chiến dịch của họ, chi tiêu toàn bộ ngân sách hoặc đảm bảo giá thành chuyển đổi nằm trong dự tính theo thời gian.

Facebook gợi ý 4 ĐÒN BẨY quan trọng để phân phối mà các nhà quảng cáo cần lưu ý trong quá trình thiết lập chiến dịch hoặc đang tìm cách cải thiện phân phối cho những quảng cáo hiện tại

  • Inventory ( Địa điểm cung cấp quảng cáo)
  • Targeting ( nhắm mục tiêu)
  • Bidding ( đặt giá thầu)
  • Optimization ( tối ưu hóa)

Lưu ý: Một số sản phẩm/ giải pháp hiện nay chưa được áp dụng cho tất cả các tài khoản quảng cáo tại Việt Nam.

Nếu chiến dịch vủa bạn đang phân phối kém, bạn nên sử dụng chức năng “ Campaign Budget Optimization” ( tối ưu hóa ngân sách chiến dịch) để quảng cáo được phân phối tự động và hiện quả cho tất cả adset trong campaign

Bạn cũng nên giảm số lượng ad set, bằng cách gộp nhiều nhóm đối tượng tương đồng lại để giúp hệ thống tối ưu tốt hơn và giảm trùng lặp.

Bằng cách đặt giá thầu đúng giá trị của bạn, bạn có nhiều quyền hơn trong việt kiểm soát biến động chi phí. Cần đưa ra chiến lược đấu giá dành riêng cho bạn bằng đấu thầu tự động hay đấu thầu thủ công với mức giá thầu tối đa (max bid cap) hoặc đấu thầu trung bình (target cost)

Facebook hiện nay đã có thể tự động tối ưu quảng cáo cho bạn đến đối tượng khách hàng phù hợp dựa trên dữ liệu trả về từ hoạt động chuyển đổi trực tiếp từ website của bạn ( cần đảm bảo có ít nhất 50 chuyển đổi mỗi tuần/ adset). Bạn cũng có thể thử nghiệm Value Optimization để tối ưu hóa lợi nhuận thay vì tối ưu cho lượng chuyển đổi.

Tài liệu chính thức từ Facebook đã được gửi bản Full cho khách hàng của iMedia.

Theo dõi Fanpage của iMedia để đăng ký tham dự các sự kiện tiếp theo do iMedia tổ chức!

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *