Ai đã thay đổi quảng cáo của bạn?!

Làm sao để biết ai đã thực hiện thao tác thay đổi nội dung hay chi phí quảng cáo Facebook khi có quá nhiều nhân viên cùng quản lý?!
Thực tế, bạn có thể sử dụng Ads Manager/Power editor kiểm tra xem ai đã thay đổi tài khoản quảng cáo của bạn. Thay đổi bạn có thể xem bao gồm account được thêm vào trình quản lý, khởi tạo campaign,thay đổi chi phí, mục tiêu quảng cáo, nội dung quảng cáo… theo từng tài khoảnHướng dẫn: Tại trình quản lý Power Editor/ Ad Manager
– click Account Overview -> click mũi tên bên phía phải
– Tại đây bạn có thể xem chi tiết được thông tin thay đổi bởi nhân viên nào ? Ngày & giờ thay đổi.
– Bạn cũng có thể tùy chỉnh thời gian để xem kết quả.Nếu có thắc mắc, bạn có thể liên hệ để được iMedia tư vấn!
Fanpage: https://www.facebook.com/IMediaAdvn/
Hotline: 028 2253 8636Tham khảo dịch vụ Hỗ trợ quản lý tài khoản quảng cáo Facebook của iMedia tại đây 
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *