Lookalike – Mở rộng đối tượng có chủ đích

Tối ưu hóa sự giống nhau để hiển thị quảng cáo cho những người có nhiều khả năng yêu thích thứ bạn làm hoặc bán – điều này có thể giúp ngân sách của bạn hoạt động hiệu quả hơn.

Sự thực hành tốt nhất

Sử dụng các Seed Audience có liên quan cao

Chọn các Seed Audience kết nối trực tiếp với mục tiêu bạn muốn đạt được. Ví dụ: để tăng doanh số bán hàng trực tuyến trong ứng dụng dành cho thiết bị di động, hãy sử dụng Facebook SDK để tạo Đối tượng tùy chỉnh (Custom Audience) cho người dùng ứng dụng di động có giá trị cao nhất của bạn.

Thử nghiệm với quy mô đối tượng

Kiểm tra từng Seed Audience để xem liệu chúng có sự giống nhau tốt hay không. Xem xét các tối ưu hóa khác nhau cho các mục tiêu chiến dịch khác nhau.

Tránh các nguồn đối tượng rộng lớn

Các nguồn như “tất cả người cài đặt ứng dụng” hoặc “tất cả người mua” không phải là lý tưởng cho bộ quảng cáo được tối ưu hóa chuyển đổi bởi vì chúng không phân biệt giữa khách hàng lớn và khách hàng trung bình. Mọi người chỉ được nhóm với nhau.

Sử dụng bất kỳ dữ liệu độc quyền nào bạn cần để giúp bạn phân biệt. Nếu bạn không có nhiều dữ liệu của riêng bạn, hãy thử phân chia khách hàng theo pixel fires. Tạo Lookalike Audience từ nguồn bao gồm khách hàng đã thực hiện các hành động mà bạn quan tâm.

Kết hợp công cụ nhắm mục tiêu của Facebook

Lớp trên các tùy chọn nhắm mục tiêu như tuổi, giới tính và sở thích để hiểu rõ hơn về khách hàng tiềm năng và khách hàng của bạn.

Tuy nhiên, nếu bộ quảng cáo của bạn được tối ưu hoá cho chuyển đổi, các tham số lớp có thể lẫn lộn với nhau – hơn là được lọc – mục tiêu của bạn, vì Lookalike Audience đã kết hợp các thông tin như tuổi tác, giới tính và sở thích từ nguồn của bạn.

Chất lượng đối tượng mục tiêu quan trọng hơn quy mô đối tượng

Nói chung, một nguồn đối tượng Lookalike Audience từ 1.000 đến 50.000 người là lý tưởng. Tuy nhiên, việc có một nguồn chất lượng cao (có nghĩa là một nguồn tạo bởi khách hàng tốt nhất của bạn) là quan trọng hơn bất kỳ số cụ thể nào. Ví dụ: nếu nguồn tốt, không quan trọng nếu nó là 20.000 người hoặc 30.000. Bạn thậm chí có thể thành công với 100 người.

Lookalike Audience thực hiện tốt nhất khi Seed Audience nhỏ hơn đáng kể so với nhóm mà đối tượng Lookalike sẽ được rút ra. Nếu Seed Audience của bạn rất lớn hoặc đa dạng so với tổng số người trong quốc gia hoặc các địa điểm được nhắm mục tiêu, hãy thử chia nhỏ nó thành các nhóm nhỏ hơn và sau đó tạo Lookalikes từ mỗi nhóm.

Sử dụng dữ liệu chất lượng cao

Các dữ liệu của bạn càng cập nhật, chúng tôi càng khớp quảng cáo của bạn đúng đối tượng với độ chính xác cao.

Phân đoạn đối tượng của bạn

Mở rộng đối tượng trên một nguồn tốt hơn là sử dụng những cái tương tự. Ví dụ: nếu bạn có nguồn tốt và đã tạo một Lookalike Audience của những người gần giống nhất (ví dụ: 1% trên đầu trang), chúng tôi khuyên bạn nên mở rộng nguồn đó (ví dụ bằng cách kết hợp top 2% và 3%).

Ví dụ: chia tách Seed Audience bằng hành vi mua hàng – một trong số đó là những người đã mua hàng trực tuyến trong 30 ngày qua, một người khác đã chi hơn 500 đô la trong 7 ngày qua … và sau đó tạo Lookalike Audience dựa trên mỗi cái.

Hoặc thử nghiệm chiến lược đặt giá thầu khác nhau bằng cách loại trừ các lát khác nhau của đối tượng của bạn bằng cách tạo:

  • Một 1% Lookalike Audience
  • Một 2% Lookalike bao gồm 1% đối tượng
  • Một 3% Lookalike bao gồm 2% đối tượng

Chiến lược “phân cấp Lookalike” này có thể giúp các nhà tiếp thị trau dồi về quy mô đối tượng hiệu quả nhất cho thông điệp của họ.

Sử dụng nhắm mục tiêu mở rộng làm bản sao lưu

Chọn phần “Mở rộng sở thích khi nó có thể làm tăng chuyển đổi với giá mỗi chuyển đổi thấp hơn” trong quá trình tạo quảng cáo. Nó cho phép mở rộng nhắm mục tiêu của bạn nếu không thể có được đủ chuyển đổi từ đối tượng mục tiêu được xác định cụ thể của bạn. Điều này tự động chuyển đổi từ nhắm mục tiêu cụ thể sang rộng hơn nếu trước đây không thành công.

Theo Facebook Blueprint

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *